خانه های تاریخی کاشان
یوسفیان

محله سلطان امیر خانه یوسفیان که به اوائل عصر قاجاری تعلق دارد دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی مستقل از هم می‌باشد. فضا‌های خانه به صورت سه طرف ساخت در سه طبقه پیرامون هر یک از دو حیاط این بنا شکل گرفته‌اند. ویژگی بارز این بنا وجود تعداد زیاد اتاق‌های سه‌دری و پنج‌دری در آن است. از فضا‌های مهم معماری خانه یوسفیان می‌توان از سرداب، شاه‌نشین، پنج‌دری، سه‌دری، حوض‌خانه، و دو باد‌گیر آن نام‌برد. تزئیناتی مانند رسمی‌بندی، گچ‌بری، قطار‌بندی و مقرنس‌های گچی در بنای مزبور بسیار به‌کار رفته است.

تصاویر یوسفیان
کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان
بنیاد فرهنگ کاشان کتابی در قطع رحلی بزرگ، کاغذ گلاسه، تمام رنگی، در 576 صفحه با عنوان کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان منتشرکرده است. این کتاب شامل عکس‌های بزرگان کاشان است که در دوره قاجاریه در دربار صاحب مشاغل و سمت‌های مهم بوده‌اند، یا در عرصه‌های هنری و فرهنگی و ادبی به مراتب بالا دست یافته ‌بوده‌اند.
بنیاد فرهنگ کاشان منتشر کرد
کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران مجموعه‌ای است از نوشته‌های بیگانگانی که به ایران سفر کرده‌اند و در این سفرها از کاشان نیز گذشته‌اند و درباره این شهر و نقاط جغرافیایی پیرامون آن مطالبی نوشته‌اند: سفیران و ماموران سیاسی، مستشاران نظامی، بازرگانانی که....
من هم باستان‌شناس شدم! (چاپ دوم: ۱۳۸۹)
من هم باستان‌شناس شدم! عنوان کتابی است اثر تانیا گیرشمن، همسر رومن گیرشمن باستان‌شناس شهیر فرانسوی، که سال‌ها به همراه همسرش در محوطه‌های باستانی ایران به کاوش و پژوهش پرداخته است.
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان عنوان جلد سه و جهار دانشنامه کاشان است که به همت بنیاد فرهنگ کاشان در سال 1382 منتشر شده‌است.