خانه های تاریخی کاشان
خانه تاریخی نبوی

خانه نبوی در قسمت شمالی معبر فرعی منتهی به محله آب‌انبار خان از محله سر‌فره و در نزدیکی گذر حاجی شیخ قرار دارد. این خانه متعلق به عصر قاجاری است. این خانه فقط دارای یک حیاط اندرونی وسیع است و فاقد بیرونی و گودال باغچه است در نتیجه تمام فضا‌اها و اطاق‌های خانه در سه طبقه به صورت چهار طرف ساخت اطراف حیاط بنا گردیده‌اند. ورودی اصلی خانه به کف طبقه میانی راه دارد ودو طبقه بنا پائین‌تر از گذر عمومی و ورودی اصلی واقع شده‌اند.

فضا‌های مهم معماری این خانه شامل سرداب، شاه‌نشین، بهار‌خواب، هشتی‌ورودی و ایوان اصلی می‌باشد. در این بنا گنبد‌خانه، مهتابی و بادگیر وجود ندارد. تزئینات ایوان تابستانی که شامل یزدی‌بندی و رسمی‌بندی گچی است قابل ذکر می‌باشد.

کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان
بنیاد فرهنگ کاشان کتابی در قطع رحلی بزرگ، کاغذ گلاسه، تمام رنگی، در 576 صفحه با عنوان کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان منتشرکرده است. این کتاب شامل عکس‌های بزرگان کاشان است که در دوره قاجاریه در دربار صاحب مشاغل و سمت‌های مهم بوده‌اند، یا در عرصه‌های هنری و فرهنگی و ادبی به مراتب بالا دست یافته ‌بوده‌اند.
بنیاد فرهنگ کاشان منتشر کرد
کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران مجموعه‌ای است از نوشته‌های بیگانگانی که به ایران سفر کرده‌اند و در این سفرها از کاشان نیز گذشته‌اند و درباره این شهر و نقاط جغرافیایی پیرامون آن مطالبی نوشته‌اند: سفیران و ماموران سیاسی، مستشاران نظامی، بازرگانانی که....
من هم باستان‌شناس شدم! (چاپ دوم: ۱۳۸۹)
من هم باستان‌شناس شدم! عنوان کتابی است اثر تانیا گیرشمن، همسر رومن گیرشمن باستان‌شناس شهیر فرانسوی، که سال‌ها به همراه همسرش در محوطه‌های باستانی ایران به کاوش و پژوهش پرداخته است.
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان عنوان جلد سه و جهار دانشنامه کاشان است که به همت بنیاد فرهنگ کاشان در سال 1382 منتشر شده‌است.